2017

Comite_ASS, Entrainements, Entrees_ASS, Events_ASS, Instructions_Calendriers.html, Prog_ASS_Amicaux, Prog_ASS_Equipe_1, Prog_ASS_Equipe_2, Prog_ASS_Equipe_3, Prog_ASS_Veterans
Retour à la vue des calendrier
Mardi 1 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Mercredi 2 Août
Heure: 19:30 - 21:00
Lieu: Club-House
Résumé: Réunion Comite
Jeudi 3 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Amical Eq 1 : 7 - 3
Résumé: -
Dimanche 6 Août
Heure: 14:30 - 16:00
Lieu: Amical Eq 1 : 2 - 2
Résumé: - à Niederroedern
Mardi 8 Août
Heure: 19:30 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Mercredi 9 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 10 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Heure: 19:30 - 21:00
Lieu: Amical Eq 1 : Remis
Résumé: -
Mardi 15 Août
Heure: 18:45 - 20:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 17 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 22 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 24 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 29 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 31 Août
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Samedi 2 Septembre
Heure: 10:00 - 12:00
Lieu: Club-House
Résumé: Réunion Comite
Dimanche 3 Septembre
Heure: 16:00 - 17:00
Lieu: Geoffrey Meyer et Aurelien Foltzenlogel
Résumé: Entrée matchs
Mardi 5 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 7 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 12 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 14 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Dimanche 17 Septembre
Heure: 16:00 - 17:00
Lieu: Alain Becker et Matthieu Staub
Résumé: Entrée matchs
Mardi 19 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 21 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Samedi 23 Septembre
Heure: 19:00 - 21:00
Résumé: Soirée Moules Frites le 23 septembre 2017
Mardi 26 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Mercredi 27 Septembre
Heure: 19:30 - 21:00
Lieu: Club-House
Résumé: Réunion Comite
Jeudi 28 Septembre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 3 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 5 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 10 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Mercredi 11 Octobre
Heure: 19:30 - 21:00
Lieu: Club-House
Résumé: Réunion Comite
Jeudi 12 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Dimanche 15 Octobre
Heure: 15:00 - 16:00
Lieu: Matthieu Stempfel et Olivier Stempfel
Résumé: Entrée matchs
Mardi 17 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 19 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas
Mardi 24 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training
Jeudi 26 Octobre
Heure: 19:15 - 21:00
Lieu: Seebach
Résumé: Training avec repas